Tietosuojaseloste

Satakunnan piirin tietosuojaseloste

Tämä on Eläkkeensaajien Keskusliiton Satakunnan piiri ry henkilötietolain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste perustuen tietosuojalakiin joka on astunut  voimaan 1.1.2019. 

1.  Rekisterinpitäjä

Eläkkeensaajiien Keskusliiton Satakunnan piiri ry Tuulikki Pajunen, Auvintie 54, 27100 Eurajoki, 
puh. 050 032 6355 tai  sähköposti tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuulikki Pajunen, Auvintie 54, 27100 Eurajoki, puh. 050 032 6355 tai  sähköposti tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi

3. Rekisterin nimi

Eläkkeensaajien Keskusliiton Satakunnan piiri ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa piirin puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja, taloudenhoitaja, koulutusvastaava ja matkavastaava.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietoja ovat jäsenen täydellinen nimi. Yhteydenpitoa varten rekisteriin tallennetaan jäsenen osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot. Piirin toiminnan yhteydessä kertyy tietoja piirin ja liiton luottamustehtävistä.

6. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26. §:n mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan yhdistysten piirille lähettämistä toimihenkilöilmoituksista. Virheelliset tiedot korjataan yhdistysten tekemien ilmoitusten perusteella välittömästi.

8.  Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolelle.

9.  Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. EU:n alueella henkiötietoja voidaan sirtää, mutta kuitenkin noudatten lakia 986/2000 .

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin pohjana olevat paperiset toimihenkilöilmoitukset säilytetään piirin sihteerin toimesta siihen asti, kunnes niiden käyttötarkoitus on saavutettu, minkä jälkeen ne hävitetään.

Klikkaa §-merkkiä ja saat auki EKL:n tietosuojaselosteen