Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

  
 Eläkkeensaajiien Keskuliiton Satakunnan piiri ry henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste
  
1.

Rekisterinpitäjä

 Eläkkeensaajiien Keskusliiton Satakunnan piiri ry, Tuulikki Pajunen, Auvintie 54, 27100 Eurajoki, p. 050 032 6355, sähklposti tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi
  
2.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 Tuulikki Pajunen, Auvintie 54, 27100 Eurajoki, p. 050 032 6355, sähköposti tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi
  
3.

Rekisterin nimi

 Eläkkeensaajiien Keskusliiton Satakunnan piiri ry:n jäsenrekisteri
  
4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa piirin puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja, taloudenhoitaja, koulutusvastaava ja matkavastaava.
  
5.

Rekisterin tietosisältö

 Rekisterin tietoja ovat jäsenen täydellinen nimi. Yhteydenpitoa varten rekisteriin tallennetaan jäsenen osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot. Piirin toiminnan yhteydessä kertyy tietoja piirin ja liiton luottamustehtävistä.
  
6.

Tietojen tarkastusoikeus

 Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen oikaisua.
  
7.

Säännönmukaiset tietolähteet

 Tiedot saadaan yhdistysten piirille lähettämistä tominhenkilöilmoituksista. Virheelliset tiedot korjataan yhdistysten tekemien ilmoitusten perusteella välittömästi.
  
8.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

 Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolelle.
  
9.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

 

10.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin pohjana olevat paperiset toimihenkilöilmoitukset säilytetään piirin sihteerin toimesta siihen asti, kunnes niiden käyttötarkoitus on saavutettu, minkä jälkeen ne hävitetään.