Edustus SENK:ssä 2023

Satakunnan Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunnassa – SENK– Eläkkeensaajien Keskusliiton Satakunnan piiriä edustavat 

Tuulikki Pajunen 
puh. 0500 326 355
tuulikki.pajunen@eurajokinetti.fi 

Taimi Valtanen 
puh. 040 733 5386
taimi-valtanen@gmail.com