Kokoukset

Tuulikki Pajunen hallituksen jäsen ja Veijo Rantanen -valtuuston varajäsen kokoustyöskentelyssä

Piirihallituksen 2023 järjestäytyminen
EKL:n Satakunnan piirihallitus  järjestäytyi  11.1.2023 Porissa pitämässään kokouksessa ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt

 • varapuheenjohtaja Taimi Valtanen
 • sihteeri Marja-Liisa Kallionpää, hänen valinta tehtiin hallituksen ulkopuolelta
 • varasihteeri Jukka Kim
 • taloudenhoitaja Tuulikki Pajunen
 • matkavastaava Taimi Valtanen
 • opintosihteeri Marja-Liisa Kallionpää
 • viestijä Jukka Kim
 • kotisivujen ylläpitäjä Jukka Kim
 • kotisivujen ylläpitäjän varahenkilö Pertti Johansson
 • edustajat SENK:n (Satakunnan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta) Tuulikki Pajunen ja Taimi Valtanen

Lisätietoja puh. 0500 326 355/Tuulikki Pajunen

Mauri Tuominen tumman punaisessa kauluspaidassa edustaa Pirkanmaata

Piirin kokoustyöskentely

Säännöissä piirin toimielimiksi määrätään piirikokous ja piirin hallitus.
Piirijärjestön käytännön työtä johdetaan sääntömääräisten kokousten sekä niiden valitsemien toimielinten suorittamalla ohjauksella. 
Sääntöjen mukaan sillä on vuodessa kaksi kokousta, kevät- ja syyskokous, ja ne kutsuu koolle piirin hallitus.
Käytännön työtä ohjeistaa ja organisoi piirihallitus, joka kokoontuu  tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla.
Työvaliokunta on pieni ja nopeita ratkaisuja tekevä piirihallituksen alainen toimielin. Se valmistelee asioita piirihallituksen käsittelyyn.
Lisätietoja puh. 050 322 2907/Marja-Liisa Kallionpää

Käpylän työväntalon piha-alue on kauniisti hoidettu. Kuva EKL:n kuvapankki

Piirin työvaliokunta 2023
EKL:n Satakunnan piirin työvaliokuntaan valittiin 11.1.2023 hallituksen kokouksessa

 • Tuulikki Pajunen puheenjohtaja
 • Taimi Valtanen varapuheenjohtaja
 • Marja-Liisa Kallionpää sihteeri
 • Jukka Kim jäsen
 • Erkki Raittila jäsen
 • Veijo Rantanen yleisvarajäsen

Lisätietoja puh. 0500 326 355/Tuulikki Pajunen

Ravintola Liisanpuisto on EKL:n vakiintunut kokouspaikka Porissa

Piirihallitus työskenteli 

EKL:n Satakunnan piirihallitus työskenteli 11.1.2023 Porissa. 
Aluksi 2023 piirihallitus järjestäytyi ja aloitti sen jälkeen toimivaltaisena työnsä.
Esillä olivat seuraavat asiat: 

 • Käytiin läpi piirihallitus esittäytymi ensikertaa kokouspöydän ääressä oleville piirihallituksen jäseneille itsestään. Sen jälkeen uudet piirihallituksen jäsenet kertoivat taustoistaan.
 • Hyväksyttiin ja käsiteltiin yhdistykselle saapuneet laskut
 • Esillä oli piirin viestijän asioina Eläkkeensaajaa №1/2023 ja Nakkilan Eläkkeensaajien 1.12.2022 tekemä aloite lehden sähköisestä versioista, joka ei etene EKL:n organisaatiossa
 • Päätettiin luopua ruokailun omavastuuosuudesta ja tästä kerrasta alkaen jokainen maksaa lounaan itse. Puheenvuoroissa tuotiin esille, kuinka piirin niukat rahavarat kohdistuvat niille alueille, joihin varoja kipeimmin tarvitaan ja piirihallitus osaltaan tukee niukkuuden tasaista riittävyyttä
 • Merkattiin tiedoksi EKL:lle ilmoitetut piirihallituksen vapaaehtoistunnit 280 t, maalis- ja lokakuulta 2022
 • Vaikuta vakuuttavasti koulutus toteutuu 18.1.2023. Ilmoittautuneita on 28 henkeä. Kotisivukoulutus toteutetaan 28.2.2023. Taloudenhoitajien koultus toteutetaan maaliskuussa, puheenjohtaja koordinoi asiaa. Liitosta saadaan kouluttaja tilaisuuteen. Tarkempi aika ja paikka varmistuvat lähiaikoina
 • Käsiteltiin opinto- ja matkavastaavien koulutuspäivää 15.3.2023 Huittisissa. Se järjestetään Kuninkaisten koulutus- ja kultuurikeskuksessa, Sahakatu 2, 32700 Huittinen
 • Piirin Kulttuuripäivä 25.5.2023 Ruosniemen Koitossa klo 13:00. Yhdistyksiltä pyydetään ohjelmaa ja Porin Seudun Eläkkeensaajat ovat täydellisessä valmiudessa järjestelyjen suhteen. Kahviliput maksavat 10 €, koskien kaikkia

Lisätietoja puh. 0500 326 355/Tuulikki Pajunen puheenjohtaja

Piirin syyskokous järjestettiin 23.11.2022 Kyläsaaren kylätalossa

Kutsu piirihallituksen kokoukseen 22.2.2023
Kutsun EKL:n Satakunnan piirihallituksen koolle  osoitteeseen Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20 , 28100 Pori.
Mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan piirin sihteerille puh. 050 322 2907/Marja-Liisa Kallionpäälle, jotta henkilökohtaisen varaedustajan kutsuminen kokoukseen on mahdollista. 
Tervetuloa!
Koollekutsuja puheenjohtaja Tuulikki Pajunen

Lapin työviksellä 14.6.2022 kokoontui piirihallitus. Kuva Irmeli Salonen